Twoarts

TwoArts: Multidisciplinaire kunstprojecten.

TwoArts is een samenwerkingsverband tussen twee kunstvakdocenten die werken vanuit hun eigen kunstdiscipline: muziek en beeldend. Wij ontwikkelen en begeleiden kunstprojecten voor het onderwijs, de zorg en binnen het sociaal domein.

Onderzoeken, verwonderen en experimenteren staan daarbij centraal. De projecten zijn afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de deelnemers. In het onderwijs werken wij vanuit de procesmatige didactiek; in al onze kunstprojecten vinden wij het creatieve proces erg belangrijk.

TwoArts verzorgt kunst-educatieve projecten binnen het P.O. , V.O. en MBO.

Heeft u een gerichte vraag over een project of wilt u meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten neem dan contact met ons op.

Lessenreeks P.O. groep 3 en 4
Januari 2019
: TwoArts verzorgde gedurende drie weken cultuurlessen waarin de disciplines muziek en beeldend met elkaar verweven werden.
Levendige en lachende gezichtjes en uitspraken als: "Dit zou ik de hele dag wel willen doen!" en "Yes! We mogen weer!" benadrukten hoe waardevol (onze) cultuurlessen zijn.

Kunstproject in de wijk.

Kunstproject "Jouw glimlach voor de wijk"
een project voor bewoners van een wijk in Eindhoven.


In opdracht van WIJeindhoven , Stichting Ik Wil en het Buurtcultuurfonds start TwoArts een kunstproject in een wijk in Eindhoven. Uit een onderzoek uitgevoerd door WIJeindhoven is naar voren gekomen dat een groot deel van de bewoners van deze krachtwijk woont in instellingen of onder begeleiding en weinig contact heeft met de andere bewoners van de wijk. Er is grote diversiteit in de wijk en veel ouderen kampen met eenzaamheid en of armoede.om een project te ontwikkelen en uit te voeren dat de verbinding binnen de wijk Kronehoef-West helpt te vergroten. Ook tijdens een enquette uitgevoerd tijdens het festival "Onze wijk van morgen" bij Stichting Ik Wil, komt naar voren dat bevordering van de sociale cohesie in deze wijk, de wijk ten goed zou komen.


TwoArts ontwikkelde en begeleidde een kunstproject dat inzet op positiviteit en verbinding. Wat kun jij voor positiefs in je wijk betekenen/ brengen?
Op 6 mei 2019 ging het project " Jouw glimlach voor de wijk" van start in het kersverse buurtpunt aan de Poppelstraat 21 in de wijk Kronehoef in Eindhoven.

TwoArts onderzocht welk gevoel de bewoners hebben bij hun wijk. Wat zijn plekken waar zij graag vertoeven in de wijk? Aan welke plek in de wijk hebben zij herinneringen, en van welke plekken willen zij hun wijkgenoten deelgenoot maken, zodat ook anderen ervan genieten? Waar zijn bewoners trots op in de wijk?
Wijkbewoners trokken met een fototoestel de wijk in om deze plekken vast te leggen. Dat gebeurde tijdens gezamenlijke wandelingen en daarnaast gingen zij ook zelf op pad.

Tijdens het fotograferen kwamen er interessante gesprekken op gang. Bewoners die elkaar normaliter niet spraken raakten met elkaar aan de praat en wisselden gedachten, ideeën en gevoelens uit, waren in contact met elkaar. Steekwoorden uit deze levendige gesprekken zijn gebruikt in combinatie met een selectie van de wijkfoto's en de glimlach van enkele van de deelnemers. Alles bij elkaar vormt dit een krachtig blijvend kunstwerk.
Het werk is vanaf september 2019 te zien in het nieuwe wijkgebouw.
In het nieuwe wijkgebouw kan men terecht voor informatie, gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen. Het kunstwerk straalt trots, de samenhang van de wijk en verbondenheid uit. En... hopelijk tovert het ook een glimlach op het gezicht van ieder die het ziet.

Victor Vliegensvlug op bezoek op de basisschool.

TwoArts verzorgde de lessenreeks muziek/beeldend voor groep 1/2 op een basisschool in Eindhoven. De kinderen bedachten nieuwe geluiden bij het verhaal over Victor Vliegensvlug het Vrolijke Draakje met het Gele Sokje. Ook hebben de kinderen ieder een nieuw droomhuis voor Victor V. ontworpen en gebouwd. Ze hebben een nieuwe woonomgeving gecreëerd, compleet met de geluiden die erbij horen.

Embrace-bal

Een ronde bal heeft de capaciteiten om alle kanten op te rollen. Open voor nieuwe mogelijkheden en zonder grenzen. De Embrace-bal is door TwoArts ontwikkeld en staat voor ons symbool voor deze grenzeloosheid. Hij is uitgevoerd in witte wol. Referent aan wit licht dat alle kleuren in zich draagt.

Door de Embrace-bal in te zetten kun je zien hoe deelnemers hun grenzen aangeven en hoe ontvankelijk zij zijn voor de anderen op dat moment om hen heen. Het is heel mooi om te zien dat de één zijn grenzen duidelijk afbakent , de ander de interactie opzoekt en net over zijn of haar grenzen heen gaat maar het gaat altijd puur op het gevoel. De deelnemer wordt uitgenodigd de Embrace-bal te "omarmen" en te "ervaren" hoe dit "voelt". Wordt het een zachte aanraking of een hartstochtelijke omhelzing van de vorm? Volgt hieruit een interactie tussen deelnemers afgewisseld met mooie in zichzelf gekeerde momenten? Alles mag...

Voor wie?

Inzetbaar in de zorg: groepsactiviteit voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met dementie en ouderen.

Workshop Vilten in de Zorg


Afgelopen periode was TwoArts een aantal keren te gast op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingstehuis. TwoArts verzorgt regelmatig activiteiten of workshops voor de bewoners.

Door persoonlijke aandacht, rust en door hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het materiaal, wordt de drempel om deel te nemen lager of zelfs weggenomen. Het is dan ook heel mooi te zien dat er steeds meer bewoners actief opgaan in de activiteit en hierin samen veel plezier beleven.


Regelmatig vilten we met de deelnemers. Vooral de tactiele beleving, het gevoel met het materiaal en het proces zijn hierbij belangrijk. Deelnemers worden blij van het werken met water, zeep en wol. Er komen spontaan verhalen naar boven en er is veel onderling contact.

Het positieve effect van deze activiteiten en workshops op het welzijn van de bewoners is goed te zien. De deelnemers zijn vrolijker, meer open en genieten van het contact met de medebewoners. Bovendien krijgen we als feedback van het verzorgend personeel dat de bewoners minder stress en pijn ervaren omdat de focus even elders ligt, prachtig!

Sociaal Domein


Verbinding, inzicht, delen van ervaringen, laagdrempelig, eenzaamheidsbestrijding, welzijns- en participatie-bevordering.


TwoArts begeleidt een groep vrouwen met migratie achtergrond. Beeldend werken en verbeelden wordt hierbij als middel ingezet om op een laagdrempelige manier hun gevoelens te uiten. Tijdens de activiteiten worden zij uitgenodigd om levenservaringen vanuit een door hen zelf gekozen thema als uitgangspunt, met de anderen te delen. Mooi om te zien dat het gesprek leidt tot het delen van heel persoonlijke dingen, die hen ondanks dat zij allemaal een andere achtergrond hebben, hierin verbindt, troost en steun biedt. In klei en vezelpapier brengen zij de persoonlijke betekenis van het thema tot uitdrukking.

Frits Fiets

De afgelopen weken fietste Frits Fiets groep 3 van een basisschool in Eindhoven binnen! De kinderen bedachten een verhaal en maakten er een spannend hoorspel van, met behulp van de muziekinstrumenten van de school. Frits kreeg ook een boel nieuwe fantasie-fietsen die de kinderen zelf bouwden. Experimenteren, opbouwen, afbreken en weer opnieuw beginnen, oplossingen bedenken, creëren, samenwerken, naar elkaar luisteren, zelf de processor zijn... Wat een geweldige creativiteit van de kinderen, zowel op muziek- als op beeldend gebied.

Cultuur met kwaliteit

TwoArts is binnen het Primaire Onderwijs werkzaam als cultuurprofessional en begeleidt leerkrachten in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het programma "Cultuureducatie met Kwaliteit".

Procesgericht werken
TwoArts ontwikkelt lessen waarin het creatief proces centraal staat. Hierbij gaat het niet om het eindproduct, maar om het creatieve proces dat de leerlingen doormaken.

In onze lessen staat de ontwikkeling van het kind centraal niet de leerstof of technieken binnen een kunstvorm. Wij begeleiden hierin het zelfsturend leren. De leerling ontdekt, onderzoekt, ontwerpt en presenteert zijn creatieve proces gekoppeld aan kunst en cultuur.

Digitale Ladekast
De lessen ontwikkelen wij volgens de kerndoelen en competenties van de Digitale ladekast. Dit is een instrument voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Deskundigheidsbevordering
TwoArts neemt de leerkracht mee op ontdekkingsreis door verbinding te maken met:

het onderwijsconcept van de school
de door de school gebruikte lesmethodes
de inrichting van het creatieve proces
de begeleiding van het creatieve proces
Begin 2020 is TwoArts gekoppeld aan een project op een basisschool te Eindhoven. Het primaire doel van dit project is deskundigheidsbevordering van de leerkrachten binnen de richtlijnen van het eerder genoemde programma "Cultuur met Kwaliteit".

Petra van Mierlo, verzorgt de lessen beeldende vorming aan alle klassen. Daarnaast begeleidt zij de leerkrachten m.b.t. het inrichten en begeleiden van het creatieve proces. Leerlingen van de onderbouw krijgen o.a. lessen waarin zij als een echte ontwerper kleding gaan verzinnen voor een feest. Ook schilderen zij n.a.v. het werk van de schilder G. Richter. Wat goed zichtbaar is tijdens deze lessen is het plezier, zelfvertrouwen en concentratie waarop deze jonge leerlingen aan het werk zijn. Zij genieten van het autonoom werken. Zelf keuzes maken, zelf beslissen hoe het gemaakt gaat worden. Prachtig om te zien!

 

Een greep uit ons aanbod voor Primair Onderwijs voor groep 1 t/m 8 P.O.
De Kunst/Cultuurlessen zijn ontwikkeld vanuit de thema's en kerndoelen van de BLINK-methode en ontwikkeld vanuit de procesmatige didactiek.

Joan Miro in groep 4


Groep 4 ging vandaag enthousiast aan het werk geïnspireerd door het schilderij "De tuin" van Joan Miro.We bekijken wat voor vormentaal Miro hierin gebruikt. Zie je bekende vormen hierin terugkomen?Het is een surrealistisch schilderij; maar wat is dat eigenlijk? Welke andere kunstenaars maakten surrealistische werken? En wat is het verschil tussen een realistisch en surrealistisch werk?


Voor sommige werken gebruikte Miro een touwtje. Hoe zou hij dit gedaan hebben?

Gewapend met een touwtje en een heerlijk zacht potlood gaan de leerlingen op papier onderzoeken hoe zij zelf een vormentaal a la Miro kunnen maken.Wat zie jij in deze vormen? Wat is het belangrijkste en hoe zet je de zwarte stift en kleuren hierbij in? Welk verhaal verteld jouw werk?

Wat een feest van lijnen/kleuren en vormen ontstonden in deze klas; heerlijk!!

Abstract werk maken met groep 4


De kinderen maken kennis met abstracte kunst. Hoe komt een abstract werk tot stand? En waaraan kun je het herkennen? Welke kunstenaars hebben in het verleden abstract werk gemaakt en wat was de reden/visie hierachter? Kun je nog zien wat de kunstenaar als uitgangspunt heeft genomen voor zijn abstract werk?

Sommige kunstenaars nemen een foto als uitgangspunt voor een abstract werk. Hoe doe je dat dan?

Ook de leerlingen gaan aan het werk met een kleurenfoto als uitgangspunt. Het is voor sommigen goed (onder)zoeken, want wat is een goed stukje van de foto dat je kunt gebruiken voor het uiteindelijke abstracte werk? Het feit dat zij zelf een stukje mogen uitkiezen is voor sommige leerlingen even wennen, maar uiteindelijk heeft elke leerling zijn eigen interessante detail van een foto waarmee ze enthousiast aan het werk gaan.

Door goed te kijken naar de vormen, lijnen en licht/donker partijen, maken zij een schets, die zij later uitwerken in kleur tot een abstract werk.

Stt..stilleven

We bespreken verschillende werken uit de kunstgeschiedenis waarop een stilleven is afgebeeld. Wat is dat nu eigenlijk een stilleven? En waarom werden ze gemaakt door een kunstenaar?

We praten over de kijkrichting, compositie en kleurgebruik. Wat is het belangrijkste onderdeel van het stilleven en hoe kun je dat zien?

Dan is het tijd om zelf een stilleven te gaan maken. Nee, we maken het niet van fruit of lappen stof, het wordt een stilleven dat er nog niet is, en de leerling maakt zelf de compositie van kosteloos materiaal. Wat een uitdaging/onderzoek, want je moet goed kijken naar de vormen, kleuren, lijnen en de kijkrichting en je mag niets veranderen aan de materialen zelf. Leuk om te zien hoe de leerlingen in gesprek gaan over elkaars stilleven; en ook: de verwondering in hun ogen!

Wat zijn het geweldig interessante stillevens geworden!!

"Voel-schilderijtjes"

Vandaag hebben wij de voeldozen ingezet om de les in groep 4 mee te beginnen. Da's grappig; wanneer je iets niet ziet maar alleen kunt voelen, wat voor beeld heb je dan hierbij en hoe ga je dan tekenen wat voor structuur/reliëf je voelt? Verwondering en veel plezier ontstaan hierbij, want heeft jouw vriendje of vriendinnetje hetzelfde beeld bij dit voorwerp als jij?

We bespreken kunstwerken van kunstenaars die werk hebben gemaakt dat je met je ogen dicht zou kunnen voelen, en gaan zelf daarna onderzoeken hoe je zo'n "voelschilderij" of reliëf kunt maken door proefjes met verschillende materialen te maken. De leerlingen experimenteren door bijvoorbeeld verschil in hoogte te maken, hard en zachte materialen af te wisselen, of te variëren in grote en kleine vormen.

Te gek kostuum!


Al sinds het bestaan van de mens dragen we kleding. Kleding om ons te beschermen, om iets mee uit te drukken of om onszelf mooi te maken. Sommige mensen maken kleding zelf, maar de meeste kleren kopen we. Maar waar komt het vandaan; wat ging er aan vooraf voordat het te koop wordt aangeboden? Het begint allemaal aan de tekentafel, bij de modeontwerper. Hoe werkt een modeontwerper?

We bespreken werk van beroemde hedendaagse kledingontwerpers. Daarna gaan de leerlingen zelf als ontwerper aan de slag, en met carnaval in het verschiet worden het gekke kostuums die ontworpen moeten gaan worden. Wat voor kostuum wil je aan, en hoe gaan we dat in een ontwerp met materialen uitbeelden?

Wat een leuke bonte stoet met te gekke kostuums zijn het geworden!

Frottage-techniek


Met de leerlingen gaan we in gesprek over het beroep van een kunstenaar. Wat doet een kunstenaar eigenlijk, wat voor soort kunstwerken ken je, heeft iemand thuis ook een kunstwerk? We bekijken en bespreken werk van Max Ernst. Hoe gaat Max te werk? Hij werkte met een techniek die zich uitstekend leent om mee te gaan experimenteren, te onderzoeken en waarbij unieke werken ontstaan.

Termen als collage, wrijftechniek, oppervlakte/structuur/reliëf, compositie, droomwereld, toeval en verbeeldingskracht komen aan bod. De leerlingen gaan zelf met de "frottage-techniek" aan de slag door in de school op zoek te gaan naar structuren die ze kunnen gebruiken om een eigen fantasiewereld te creëren. Het wordt een avontuur van het nemen van beslissingen; voeg je iets toe? wat haal je weg? hoe ga ik de onderdelen combineren? Wat een rijkdom aan collages zijn er bij deze leerlingen ontstaan, en natuurlijk horen daar hele levendige verhalen bij :)