Workshop vilten met psychogeriatrische clienten »

Gepubliceerd op 15-08-2018

Afgelopen periode was ik een aantal keren te gast op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingstehuis.

Ik verzorg daar regelmatig activiteiten of workshops voor de bewoners. De bewoners bereiken, raken vanuit een beleving met het beeldend materiaal, is hierbij één van mijn beoogde doelen.

In eerste instantie is er een bepaalde terughoudendheid bij de bewoners om actief deel te nemen aan de activiteit. Door persoonlijke aandacht, rust en door hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het materiaal,wordt de drempel om deel te nemen lager of zelfs weggenomen. Het is dan ook heel mooi te zien dat er steeds meer bewoners actief opgaan in de activiteit en hierin samen veel plezier beleven.

Tijdens één van de activiteiten heb ik als materiaal mijn gevilte ballen in verschillende afmetingen gebruikt. Het resulteerde in een enthousiaste groep deelnemers die samen actief en met veel plezier met de ballen werkte. Dit had ook een zichtbaar positief effect op de bewoners om hen heen.

Afgelopen week ben ik gaan vilten met de deelnemers. Vooral de tactiele beleving, het gevoel met het materiaal en het proces waren hierbij belangrijk. Deelnemers worden blij van het werken met water zeep en wol, er komen spontaan verhalen naar boven en er is veel onderling contact.

Het positieve effect van deze activiteiten en workshops op het welzijn van de bewoners is goed te zien. De deelnemers zijn vrolijker, meer open en genieten van het contact met de medebewoners.

1534339439f3b939446b2a5c2daa9cdc36e8dbb50c.jpg