Workshop vilten met psychogeriatrische clienten »

Gepubliceerd op 15-08-2018

Afgelopen periode was ik een aantal keren te gast op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingstehuis.

Ik verzorgde daar activiteiten voor de bewoners. Aandacht voor de bewoner, en hen contact laten maken met het materiaal zorgde voor een mooie interactie met hen.

In eerste instantie was er een bepaalde terughoudendheid bij de bewoners om mee te doen. Toch voelden zij zich uiteindelijk veilig genoeg om actief op te gaan in de activiteit en ook samen hierin plezier te beleven.

Afgelopen week ben ik gaan vilten met de deelnemers. Vooral de tactiele beleving van het materiaal en het proces waren hierbij belangrijk. Deelnemers worden blij van het werken met water zeep en wol, er komen spontaan verhalen naar boven en er is veel onderling contact.

Het positieve effect van deze activiteiten en workshops op het welzijn van de bewoners is goed te zien. De deelnemers zijn vrolijker, meer open en genieten van het contact met de medebewoners.

1534339439f3b939446b2a5c2daa9cdc36e8dbb50c.jpg